A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

              Căn cứ công văn số 01/HDLT/LĐLĐ-PNV ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Hướng dẫn Liên tịch Liên Đoàn Lao Động, phòng Nội vụ) về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2017 và những năm tiếp theo.

           Căn cứ công văn số 01/HDLT/LĐLĐ-PNV ngày 13 tháng 9 năm 2017 (Hướng dẫn Liên tịch Liên Đoàn Lao Động, phòng Nội vụ) về việc hướng dẫn Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2017 và những năm tiếp theo.

            Ngày 27 tháng 9 năm 2019 được sự thống nhất của Chi bộ nhà trường, chính quyền địa phương, Phòng GD và ĐT thành phố Kon Tum. Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tổ chức Hội Nghị công chức, viên chức năm 2019 - 2020. Nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học 2018 - 2019, đồng thời đề rqa phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

           Về dự với Hội nghị có Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trượng

          Một số hình ảnh trong Hội nghị:

        Đ/c Nguyễn Văn Long - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong năm học 2018 - 2019. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu của năm 2019 - 2020. Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm.

Đ/c Hồ Thị Diệu - Chủ tịch CĐCS - Phó HT nhà trường: Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đơn vị.

Đ/c Bùi Thị Ngọc Trang - Kế toán: Báo cáo công tác thu - chi tài chính năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch thu - chi năm học 2019 - 2020

Đ/c Nguyễn Thị Kim Phụng - Tổ trưởng tổ nữ công báo cáo thu chi tài chính năm học 2018 - 2019 và Kế hoạch thu - chi năm học 2019 - 2020

Đ/ c Hồ Thị Diệu - Chủ tịch CĐCS - Phó HT nhà trường: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch thi đua năm học 2019 - 2020 của nhà trường và CĐCS.

Đ/c Lê Thị Hà - Trường ban TTND: Báo cáo công tác của Ban TTND Năm học 2018 - 2019 và trương trình công tác năm học 2019 - 2020

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban TTND năm học 2019 - 2020

Hội nghị bỏ phiếu bầu Ban TTND năm học 2019 - 2020

Ban TTND ra mắt nhận nhiệm vụ

Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Khen thưởng năm học 2018 - 2019

Hội đồng sư phạm Nhà trường

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết