A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017 ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)

                 
            THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016 - 2017    
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                                           HIỆU TRƯỞNG : NGUYỄN VĂN LONG      
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
  1 Ôn Toán(2A)            
Chiều 2              
  3   Ôn Toán(2B)          
                 
                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG : HỒ THỊ DIỆU    
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1              
  2              
  3              
  4              
  5              
Chiều 1 Ôn Toán(3B) Ôn Toán(3A)          
  2     Ôn Toán - 2D        
  3       Ôn Toán - 2E      
                 
                 PHÓ  HIỆU TRƯỞNG : PHẠM ĐĂNG NGÔN    
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Chiều 1     Ôn Toán- 2C Ôn Toán- 3C      
  2              
  3 Ôn Toán 5B Ôn Toán- 4C          
                 
                            PHÂN MÔN : TRẦN HỒ VY    
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1     Đạo đức- 1B TC - 1A TV - 1D    
  2     TV - 1B TV - 1A TV - 1B    
  3     TV - 1C TV - 1B TV - 1A    
  4     TNXH - 1C TV - 1B      
Chiều 1 TV -1A TV -1B TV -1B TC - 1C      
  2 TV -1A TV -1B TV -1B TV - 1A      
  3 TNXH -1A Thủ công -1B TNXH -1B TV - 1A      
                 
PHÂN MÔN : PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO    
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1   ĐĐ - 1D TV - 1E TV - 1D TV - 1C    
  2   TNXH - 1D TV - 1E TV - 1D TV - 1C    
  3   TC - 1D TC - 2E TV - 1E TV - 1D    
  4   ÂN- 1D   TV - 1E      
                 
Chiều 1 TV - 1C TV - 1E   TV - 1E      
  2 TV - 1C TV - 1E   TV - 1E      
  3 Đaạo đức- 1C Thủ công - 1E   TNXH- 1E      
                                          Giáo viên : Đỗ Văn Hóa (THỂ DỤC )        
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1   TD - 2C   TD - 3C TD - 5A    
  2   TD - 3C   TD - 2C TD -1E    
  3   TD - 3D   TD - 3D TD -4D    
  4   TD - 3E   TD - 3E      
  1 TD -5C TD - 4A TD - 4D TD -4C      
  2 TD - 4A TD -4C TD - 5A TD -5B      
Chiều 3 TD - 4B TD -5B TD - 4B TD -5C      
                 
                                           Giáo viên : A ANG          
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1   ÂN - 2E          
  2   ÂN - 1B          
  3   ÂN - 2B          
  4   ÂN - 3B          
  5              
Chiều 1     ÂN - 5A ÂN - 1A      
  2     ÂN - 4B ÂN - 2A      
  3     ÂN - 4A ÂN - 3A      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
PHÂN MÔN : TRẦN NGỌC THẠCH    
   
      ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1   Địa lý - 5B   Địa lý - 4B Khoa học - 5C    
  2   Địa lý - 5C Lịch sử - 5B Địa lý - 4A Khoa học - 5B    
  3   Lịch sử - 4C Lịch sử - 5C Địa lý - 5A Lịch sử - 4A    
  4   Lịch sử - 4B Lịch sử - 5A Khoa học - 5A      
  5              
Chiều 1 Khoa học - 5B   Địa lý - 4C Ôn TV- 4A      
  2 Khoa học - 5C   Địa lý - 4D Ôn TV- 4A      
  3 Khoa học - 5A   Lịch sử - 4D Ôn Toán- 4A      
                 
                 
                 
PHÂN MÔN : NGUYỄN THỊ THÁI HẬU    
   
   
      ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)      
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1     Khoa học - 4C        
  2     Khoa học - 4D   Khoa học - 4C    
  3     Khoa học - 4B        
  4     Khoa học - 4A        
  5              
  1 Khoa học - 4A Ôn TV-5A Ôn TV- 2E Ôn TV- 2C      
Chiều 2 Khoa học - 4B Ôn TV-5A Ôn TV- 2E Ôn TV- 2C      
  3 Khoa học - 4D Ôn Toán-5A Ôn Toán- 2E Ôn Toán- 2C      
                 
PHÂN MÔN 5: NÔNG THỊ NẾT - MÔN MỸ THUẬT      
      ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)      
         
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
  1   MT - 1A TC -3E   MT-2B    
Sáng 2   MT - 2A MT - 2E   MT-2D    
  3   MT - 4B MT - 3E   MT - 1E    
      MT - 5A MT - 1D        
  4              
  1 MT - 1B MT - 4D MT - 1C MT - 3A      
Chiều 2 MT - 5B MT - 4A MT - 2C MT - 3B      
  3 MT - 5C MT - 3D MT - 3C MT - 4C      
  4              
                 
                 
                 
                                                                      PHÂN MÔN : DƯƠNG THỊ MỸ HẠNH                
         
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
  1       TNXH -3B      
Sáng 2   TNXH -3B TC -3A Chính  tả -2D      
  3   TNXH -3A TD - 3B TNXH -3E TNXH -3A    
  4   TD -3A TC -2D TNXH -3D      
  1 TNXH -3E TNXH -3D Ôn Toán -3C TD - 3B       
Chiều 2 Ôn Toán- 3E Ôn Toán -3D Ôn TV -3C TD - 3A      
  3 Ôn TV -3E Chính tả -2D Ôn TV -2C Ôn TV -3B      
                 
                                    PHÂN MÔN : ASRÔL (TPT)      
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)    
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Chiều 1              
  2   Ôn TV -3E          
  3   Ôn Toán-3E          
                 
                                                                PHÂN MÔN 7: NGUYỄN THI NGA                 
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)      
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
  1   TD- 2A Tập đọc-2B   TNXH - 2D    
Sáng 2   Đạo đức- 2D Toán-2B   TNXH - 2E    
  3   Đạo đức- 2E Đạo đức-2B   TNXH - 2C    
  4   Đạo đức- 2C TC-2B        
  5              
  1 Ô.TV - 2D TNXH - 2A Ô.TV - 2A Ô.TV - 2B      
Chiều 2 Ô.TV - 2D Ô.TV - 2A Ô.Toán- 2A Ô.TV - 2B      
  3 Ô.Toán- 2D Ô.Toán - 2A TD - 2A Ô.Toán - 2B      
                 
PHÂN MÔN 7: Y MỸ THỦY (ANH VĂN)      
  ( Tính từ ngày 06/03/ đến 31/03/20172017)      
                 
Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6    
Sáng 1     AV- 3C AV- 4D AV- 3C    
  2 AV- 4C   AV- 3D AV- 5C AV- 3E    
  3 AV- 4D   AV- 3A AV- 5B AV- 3B    
  4 AV- 5A   AV- 3B AV- 4A AV- 4B    
                 
Chiều 1 AV- 4B AV- 5C   AV- 5A      
  2 AV- 3A AV- 5B   AV- 4C      
  3 AV- 4A AV- 3E   AV- 3D      
                 

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: [Kontum]
Nguồn: nguyentriphuong.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan