A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2016 – 2017

(Lần 2)

          -  Căn cứ Điều lệ trường TH, ban hành kèm theo TT41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ nhiệm vụ năm học 2016-2017;

          - Căn cứ vào cuộc họp giữa BGH và BCH CĐCS nhà trường ngày 15/9/2016.

          - Căn cứ vào thực tế của nhà trường.

          Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương phân công nhiệm vụ

cho từng thành viên trong Hội đồng trường trong năm học 2016 – 2017 (Lần 2)

như sau:

          1. Ông: Nguyễn Văn Long - Hiệu Trưởng

          - Phụ trách chung và điều hành các hoạt động của Nhà trường. Chịu trách nhiệm trước Chính quyền địa phương, thành phố và ngành Giáo dục thành phố.

          2. Bà: Hồ Thị Diệu - Phó hiệu trưởng       

          - Phụ trách chuyên môn khối: 1-2-3

          - Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, báo cáo các hoạt động liên quan đến chuyên môn, quản lý các loại hồ sơ chuyên môn.

          - Theo dõi sĩ số học sinh, nề nếp của GV, HS; phụ trách công tác vận động học sinh điểm trường trung tâm, thôn Trung Nghĩa Đông, thôn Kroong Klăh.

          3. Ông: Phạm Đăng Ngôn - Phó hiệu trưởng

          - Phụ trách chuyên môn khối: 4 -5.

          - Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, báo cáo các hoạt động liên quan đễn chuyên môn, quản lý các loại hồ sơ chuyên môn.

          - Phụ trách phong trào (Đoàn - Đội – VHVN, TDTT)

          - Phụ trách CNTT; Phổ cập GDTH; Lao động.

          - Theo dõi sĩ số học sinh, nề nếp của GV, HS; phụ trách công tác vận động học sinh điểm trường thôn 2 và thôn Kroong Ktu.

          - Phối hợp cùng PHT xây dựng kế hoạch CM, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến chuyên môn.

          4. Ông: A Srôl - Giáo viên TPT đội

          - Các phong trào của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

          - Theo dõi sĩ số học sinh; nề nếp; vệ sinh. Phụ trách CSVC.  

          5. Bà: Bùi Thị Ngọc Trang - Nhân viên kế toán

          - Phụ trách công tác tài chính kế toán theo quy định hiện hành.

          - Tham mưu cho Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, CSVC nhà trường.

          6. Bà Trương Thị Năm - Nhân Viên y tế

          - Phụ trách công tác y tế học đường.

          - Phụ trách vườn thuốc nam.

          7. Bà Trần Thị Thùy Trang -  Giáo viên kiêm công tác thủ quỹ.

          Theo dõi việc thu, chi kinh phí trong nhà trường.

          8. Ông Lê Phước Chinh - Nhân viên bảo vệ.

          - Trực cơ quan; Dánh trống (vào lớp, ra chơi, ra về).

          - Theo dõi, sửa chữa nhỏ CSVC. Dọn VS điểm trung tâm; Bơm nước

          9. Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:

          - Ngô Thị Bích Thủy: Tổ trưởng khối 1

          - Y Sinh: Tổ phó khối 1

          - Nguyễn Thị Thái: Tổ trưởng khối 2

          - Nguyễn Thị Thanh Thúy: Tổ trưởng khối 3

          - Phan Thị Ngọc Hạnh: Tổ trưởng khối 4

          - Nguyễn Thị Kim Phụng: Tổ trưởng khối 5

          11. Giáo viên trực tiếp giảng dạy:

          * Giáo viên chủ nhiệm lớp:

          - 1A: Nguyễn Thị Hằng Nga

          - 1B: Trần Thị Thùy Trang

          - 1C: Y Sinh

          - 1D: Y Phê

          - 1E: Ngô Thị Bích Thủy

          - 2A: Nguyễn Thị Yến

          - 2B: Trần Thị Trang Nhung

          - 2C: Hồ Thị Ngọc Tuyết

          - 2D: Nguyễn Thị Thái 

          - 2E: Y Thía 

          - 3A: Lê Thị Hà

          - 3B: A Kha

          - 3C: Nguyễn Thị Luyến

          - 3D: Trương Thị Kiệm

          - 3E: Nguyễn Thị Thanh Thúy

          - 4A: Phan Thị Ngọc Hạnh

          - 4B: Lê Thị Huyền

          - 4C: Trịnh Thái Sơn

          - 4D: Nguyễn Thị Tâm

          - 5A: Nguyễn Thị Kim Phụng

          - 5B: Nguyễn Thị Tươi

          - 5C: Đồng Tuấn Hải

          * Giáo viên phân môn:

          - Trần Hồ Vy; Phạm Thị Phương Thảo (Khối 1)

          - Nguyễn Thị Nga (Khối 2)

          - Dương Thị Mỹ Hạnh (Khối 3)

          - Y Mỹ Thủy (GV AV, Khối 4)

          - Nông Thị Nết (GV MT, Khối 4), kiêm văn nghệ.

          - Đỗ Văn Hóa (GV TD, Khối 5)

          - Trần Ngọc Thạch (Khối 5)

          - Nguyễn Thị Thái Hậu (Khối 5), kiêm TKHĐ

          * Nhiệm vụ:

          - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo Điều lệ trường Tiểu học, Luật CB,CC; Luật viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

          - Thực hiện các loại hồ sơ chuyên môn. Công tác tham mưu, đề xuất, báo cáo.

          - Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn các văn bản quy định hiện hành của ngành.

          - Chịu trách nhiệm trước nhà trường về hiệu quả giáo dục và công việc được giao.

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Phòng GD&ĐT TP (B/c);

- Công đoàn GD TP (B/c);                                 

- Chi bộ trường (B/c);

- CB, GV, NV (T/h);

- Lưu: VP.                                              


Tập tin đính kèm
Tác giả: [Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương]
Nguồn: nguyentriphuong.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan