09/09/18  Tin của trường  16
Sáng ngày 5/9/2018 cùng với không khí từng bừng trong Ngày Khai giảng năm học mới 2018-2019 của cả nước, Trường Tiểu hoc  Nguyễn tri Phương đã tổ chức buổi Lễ khai giảng thật long trọng đón chào năm học mới. 
 17/05/18  Tin của trường  11
Nhân dịp Kỉ nệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.Sáng 15/05/2018. Liên đội Trường TH Nguyễn Tri Phương long trọng tổ chức "Ngày Hội CNCHRLĐV-  Thiếu nhi vui khỏe"Nội dung, chương trình và các hoạt động tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của Liên đội.Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên ...
 11/05/18  Tin của trường  66
THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017 
 11/05/18  Tin của trường  60
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương         Thuyết minh kèm theo    Chương: 622        "Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính"                THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI  NGÂN SÁCH NĂM 2017    
 11/05/18  Tin của trường  52
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính    
 11/05/18  Tin của trường  71
1. Thời gian và địa điểm tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/06/2017.- Thôn Trung Nghĩa Đông và thôn Trung Nghĩa Tây:8 giờ, ngày 01/6/2017 → 03/6/2017, tại hội trường Ban nhân dân thôn Trung Nghĩa Đông.