11/05/18  Tin của trường  26
THÔNG BÁOCam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017 
 11/05/18  Tin của trường  18
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương         Thuyết minh kèm theo    Chương: 622        "Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính"                THUYẾT MINH DỰ TOÁN CHI  NGÂN SÁCH NĂM 2017    
 11/05/18  Tin của trường  13
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính    
 11/05/18  Tin của trường  31
1. Thời gian và địa điểm tuyển sinh: Bắt đầu từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/06/2017.- Thôn Trung Nghĩa Đông và thôn Trung Nghĩa Tây:8 giờ, ngày 01/6/2017 → 03/6/2017, tại hội trường Ban nhân dân thôn Trung Nghĩa Đông.
 05/05/18  Tin tức - Sự kiện  22
Nguyễn Thị Thu Trang, sinh ngày 16/4/2007; là người dân tộc Rơ-ngao. Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông tại thôn Kroong Klã, xã Kroong, Thành phố Kon Tum. Trang là em út trong nhà, em còn có một  anh và một  chị, hiện các anh chị em Trang đang sống cùng với mẹ. Từ nhỏ